Test z matematyki, matura 2012, maj - poziom podstawowy

przedmiot: matematyka
rok: 2012

Test składa się z zamkniętych pytań.
Został utworzony na podstawie matury z maja 2012 r.

Liczba zdających: 374 916
Średnia wyników: 55,84%


Wyniki testu oraz rozwiązania są widoczne online natychmiast po rozwiązaniu testu. 
Średnia wyników w różnych typach szkół:

LO - 92%
licea profilowane - 66%
technika - 75%
licea uzupełniające - 36%
technika uzupełniające - 33%

INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
boks_do_przegl__du_uczelni_220x300.jpg
przeglad_uczelni_boks_220.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności