Test z matematyki, matura 2015, maj - poziom rozszerzony

przedmiot: matematyka
rok: 2015

Test składa się z zamkniętych pytań.
Został utworzony na podstawie matury z maja 2015 r.
Poziom rozszerzony.


Zakres tematyczny testu

1. Liczby rzeczywiste. Zdający wykorzystuje pojęcie wartości bezwzględnej i jej interpretację geometryczną, zaznacza na osi liczbowej zbiory opisane za pomocą równań i nierówności typu: |x − a| = b, |x − a| > b , |x − a| < b.

2. Równania i nierówności. Zdający rozwiązuje równania i nierówności z wartością bezwzględną

3. Wyrażenia algebraiczne. Zdający używa wzorów skróconego mnożenia na (a ± b)3 oraz a3 ±b3.

4. Trygonometria. Zdający rozwiązuje równania i nierówności trygonometryczne.

5. Geometria na płaszczyźnie kartezjańskiej. Zdający oblicza odległość punktu od prostej.


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Przegląd uczelni
wseit_boks.gif
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności